javljanje vodomera

Geodetske storitve

Tarifni del

Zap. št.

Opis geodetske storitve

Cena brez  DDV

Cena z 22% DDV

1.

Izdelava KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

                   (vodovod, toplovod, plinovod in kanalizacija)

 

 

1.1

Začetek postopka na terenu

70,00 €

85,40 €

1.2

Posnetek vodovoda, toplovoda, plinovoda

 1,00 €/m

1,22 €/m

1.3

Posnetek elektrovodov, elektronskih telekomunikacij

 0,95 €/m

1,159 €/m

1.4

Posnetek kanalizacije

 1,30 €/m

1,586 €/m

1.5

Posnetek gospodarske infrastrukture  – po zasutju  (razen kanalizacije)

0,70 €/m

0,854 €/m

1.6

Izdelava Elaborata GJI – naši podatki

160,00 €/km

195,20 €/km

1.7

Izdelava Elaborata GJI – podatki drugih izvajalcev

205,00 €/km

250,01 €/km

1.8

Vnos v operativni KATASTER JKP LOG d.o.o.

28,00 €/h

34,16 €/h

 

 

 

 

2.

Posnetek HIŠNEGA PRIKLJUČKA  (vodovod, kanalizacija)   za  evidenco operativnega katastra komunalnih naprav JKP LOG d.o.o.

 

 

2.1

Obračun po  urni postavki - dejansko porabljen čas za opravljeno delo  na terenu in v pisarni

 20,00 €/h

24,40 €/h

 

 

 

 

3.

Zakoličbe obstoječih KOMUNALNIH VODOV (vodovod, plinovod, kanalizacija, toplovod, elektrovod) po podatkih KGJI

 

 

3.1

Začetek postopka na terenu

70,00 €

84,00 €

3.2

Zakoličba obstoječega komunalnega voda (grafični podatki)

 0,50 €/m

0,61 €/m

3.3

Zakoličba obstoječega komunalnega voda (iz koordinat KGJI)

 5,00 €/točko

6,10 €/točko

 

 

 

 

4.

Zakoličenje  STAVB in OBJEKTOV

 

 

4.1

4 vogali klasičnega objekta – naš geodetski načrt

220,00 €

264,00 €

4.2

4 vogali klasičnega objekta – drug geodetski načrt

 250,00 €

 305,00 €

4.3

vsak dodatno zakoličen vogal (nad 4 osnovnimi vogali)

20,00 €/vogal

24,40 €/vogal

4.4

prenos linij objekta na profile  (1 profil)

 20,00 €

 24,40 €

4.5

za izdelava zakoličbenega načrta – ostali gradbeni objekti

100,00 €

122,00 €

4.6

zakoličba osi ceste - po projektu (1 točka/profil)

 8,00 €/točko

 9,76 €/točko

4.7

zakoličba osi javne infrastrukture - po projektu

0,90 €/m

1,098 €/m

 

 

 

 

5.

GEODETSKI NAČRT

 

 

5.1

Geodetski načrt za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

580,00 €/ha

707,60 €/ha

 

 

 

 

6.

Obračun po urnih postavkah

 

 

6.1

najzahtevnejša dela (pregled elaboratov, svetovanje, izvedeništvo, nadzor, ..)

48,00 €/h

58,56 €/h

6.2

zahtevna dela (inženirska dela, sodelovanje pri postopkih, obdelava podatkov, določanje geodetskih točk, nastavitve komunalnega katastra, izpisi iz katastra komunalnih naprav, … )

 28,00 €/h

34,16 €/h

6.3

manj zahtevna dela (predhodna merjenja, kontrola lastništva na zemljiški knjigi, …)

 20,00 €/h

24,40 €/h

6.4

operativna in pisarniška dela (kompletiranje elaborata, izdelava topografije točk, kopiranje, arhiviranje, …)

 12,00 €/h

14,64 €/h

 

 

 

 

Splošni del cenika

a.)  Poviški:

Z vsaj  20% poviškom  se lahko obračunavajo:  

-    geodetske storitve, ki jih je geodet na zahtevo naročnika opravil ob dela prostih dnevih  (prazniki, sobote in  nedelje), 
-    geodetske storitve, ki jih je geodet na zahtevo naročnika opravil v nočnem času,
-    meritve in postopki, ki jih je geodet v okviru geodetske storitve izvedel na terenu na zahtevo naročnika v zimskih  pogojih. Za zimske pogoje se štejejo dnevi, ko je temperatura v času izvedbe opravil na terenu nižja od 0°C, oziroma je na območju meritve več kot 5 cm snega.  

b.)  Popusti:
-    V primeru opravljanja več  istih storitev istočasno (na gradbiščih ali območjih z več naročniki, v enem sklopu),   ki  se nanašajo na enega ali več komunalnih  vodov, se faza začetka postopka meritve, pri dveh ali več postopkih, zaračunajo pri vsakem postopku s polovično ceno.

-    Glede na obseg meritve se obračunavajo naslednji popusti:

  • storitev od  500m  do 1000 m (v enem kosu ali gradbišču)    5 %,
  • storitev od  1000m do 1500m  (v enem kosu ali gradbišču)   10%
  • storitev od 1500 m  do 2000m (v enem kosu ali gradbišču)   15%
  • storitev od  2000 m  do 3000m (v enem kosu ali gradbišču)  20%
  • storitev nad  300 0m  (v enem kosu ali gradbišču)   25%


c.)  Povračila stroškov: 
-    Stroški nastali v zvezi z delom, se obračunalo v višini in v skladu  s pogoji, ki so določeni z veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 


Opomba: 
-    Cenik za izvajanje geodetskih del je povzet na podlagi CENIKA GEODETSKIH STORITEV sprejetega dne 14.12.2006 pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) – usklajen 16.04.2009.  
-    Za vsa preostala geodetska dela in storitve, ki niso navedena v tem ceniku, se uporablja priporočen cenik geodetskih storitev IZS (http://www.izs.si/maticne-sekcije/msgeo/cenik-geodetskih-storitev).
-    Popusti za opravljeno storitev se ne seštevajo

CENIK IZDAJE PODATKOV operativnega KATASTRA – JKP LOG D.O.O.

Zap. št.

Opis podatka

Enota

Cena brez DDV

Cena z 22% DDV

1.

Kopija elaboratov, oleate 1:1000, plast podatkov o Operativnem katastru

A4

3,50 €

4,27 €

 

 

A3

4,50 €

5,49 €

2.

Ploterski izrisi operativnega katastra JKP LOG d.o.o.

A4

1,50 €

1,83 €

 

 

A3

2,50 €

3,05 €

 

 

A2

8,00 €

9,76 €

 

 

A1

12,00 €

14,64 €

 

 

A0

20,00 €

24,40 €

3.

Izdelava CD plošče s podatki o operativnem katastru JKP LOG d.o.o.

kom

20,00 €

24,40 €

4.

Priprava digitalnih podatkov o operativnem katasru JKP LOG d.o.o.  in posredovanje naročniku po e-pošti

ura

28,00 €/h

34,16 €/h

 

VNOS ELABORATOV IZMERE (zunanji izvajalci) V OPERAT KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV


-    zunanji izvajalci predajo podatke GJI (gospodarske javne infrastructure) v obliki in na način, ki ga predpiše upravljalec
-    cena vnosa je v višini 25% od cene za izdelavo KGJI po normativu upravljalca
-    če elaborat ni v obliki, ki jo predpiše upravljalec, se predelava v ustrezno obliko obračuna po dejansko opravljenih urah in to naročniku oz. izvajalcu.
    

 

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 870 57 40
  • +386 (0)2 870 57 50
  • info@jkp-log.si
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam