javljanje vodomera

Poročila o pitni vodi za leto 2016

 • Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi. V skladu z določili 10. čl. Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) mora upravljavec izvajati notranji nadzor, ki zagotavlja skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda, v objektih za proizvodnjo, promet živil, pakiranje vode in v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami na mestu iztoka iz cistern.
 • Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi
 • na območju občine Prevalje se uporabniki oskrbujejo s pitno vodo iz štirih sistemov oskrbe s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Leše, VS Šentanel in VS Stražišče.
 • Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2016 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

OBSEG REDNIH PRESKUŠANJ VZORCEV VODE

Mikrobiološki preskusi:

 • E.coli, koliformne bakterije, enterokoki, skupno število kolonij pri 22°C in 37°C
Fizikalno-kemijski preskusi:

 • temperatura, pH, električna prevodnost, barva, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit klorid 
Fizikalno-kemijski preskusi:

 • nitrat, trihalometani

REZULTATI PRESKUŠANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2016

V tabelah so prikazani samo rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili v letu 2016 odvzeti v okviru notranjega nadzora.


REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH PRESKUŠANJ PITNE VODE

VODOOSKRBNI SISTEM

Število odvzetih vzorcev

Število (%) neskladnih vzorcev

Število (%) vzorcev z E.coli

VS ŠUMC

24

2 (8,33%)

0

VS LEŠE

12

1 (8,33%)

0

VS ŠENTANEL

12

1 (8,33%)

0

VS STRAŽIŠČE - zajetje 5 0 (100%) 0

ZELENO OBARVANEM POLJU JE PRIKAZANO ŠTEVILO IN DELEŽ VZORCEV, KO JE BILA UGOTOVLJENA 

NESKLADNOST PITNE VODE.


REZULTATI FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUŠANJ PITNE VODE

VODOOSKRBNI SISTEM

Število odvzetih vzorcev za redne preizkuse

Preskusi na druge parametre

Število (%) neskladnih vzorcev

VS ŠUMC 2 / 0
VS LEŠE 2 1x nitrati 0
VS ŠENTANEL 1

1x trihalometani

0
VS STRAŽIŠČE - zajetje 1 / 0
 • Glede na rezultate preskušanj vzorcev vode, je bila pitna voda na območju občine Prevalje v letu 2016 v 91,67 % skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.list RS št. 19/04,35/04,16/06, 92/06, 25/09 in 74/2015).
 • Do neskladnosti je prišlo predvsem zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, ki ne ogrožajo zdravja uporabnikov temveč služijo kot indikatorski parameter urejenosti celotnega sistema.
  Upravljavec javnega vodovoda je preveril in pregledal celotno oskrbovalno območje ter po potrebi izvedel dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

 

KONTAKTNI PODATKI

 • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
 • +386 (0)2 870 57 41
 • info@jkp-log.si

BONITETA ODLIČNOSTI

aaa jkp log
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam