javljanje vodomera

NOVE CENE IN PREVZEM ČN PREVALJE

Cenjene uporabnike obveščamo, da so v veljavi nove cene storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode.  Nove cene so potrjene s strani občine Prevalje in so v veljavi od 01.02.2023 dalje.

Občina Prevalje je v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: Sklop 2 (OBČINA PREVALJE)« zgradila cca 5 km kanalov za odpadno vodo, 2 razbremenilnika in 4 črpališča ter ČISTILNO NAPRAVO (7000 PE).

Poskusno obratovanje čistilne naprave se je začelo na podlagi izdane odločbe Upravne enote in sicer 8.11.2021 in je trajalo 365 dni. Po zaključku poskusnega obratovanja je upravljalec čistilne naprave postalo JKP Log d.o.o. Storitev čiščenja komunalne odpadne vode na ČN Prevalje se obračunava od 01.02.2023 dalje.

Z izgradnjo čistilne naprave in ustrezno komunalno infrastrukturo smo izboljšali stanje okolja, zmanjšali vplive na okolje onesnaževalcev, zmanjšali emisije v vode, reka Meža je čistejša.

Na čistilni napravi se izvajajo mesečni obratovalni monitoringi odpadnih voda, kateri rezultati so v skladu s predpisno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19- 194/21 in 44/22 – ZVO-2), ter Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu (Ur.l. RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2)in Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).

Na čistilno napravo je priključena kanalizacija naselja Prevalje (aglomeracija Prevalje) in že zgrajena kanalizacija naselja Leše (aglomeracije Leše).

S 01.02.2023 se uvaja  mesečni obračun čiščenja greznic za uporabnike, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. S to ceno je pokrito čiščenje greznice enkrat na tri leta, ostala čiščenja krije uporabnik sam.

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 87 05 741
  • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam