javljanje vodomera

KOMUNALNI ODPADKI

Javno komunalno podjetje Log d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.
Storitev ravnanja z odpadki vključuje ločeno zbiranje odpadne komunalne embalaže, mešanih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov na izvoru, prevoz in prekladanje odpadkov na zbirnem centru na Lokovici in predaja na predelavo na Kocerod.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov od uporabnikov izvajamo po vzpostavljenem razporedu v skladu s predpisi tedensko.

Storitev zbiranja izvajamo za cca. 23.600 občanov.

V okviru javne službe izvajamo tudi zbiranje odpadne embalaže. Za ločeno zbiranje odpadne embalaže je v vseh štirih občinah postavljenih 81 zbiralnic – t.i. ekoloških otokov, (za oddajanje ločeno zbranih frakcij in sicer papir, steklo, kovine, plastika).
Ločeno zbrano embalažo oddamo v skladu z veljavno zakonodajo v predpisanih deležih družbam za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno.

Večje količine ločene embalaže lahko občani oddajo tudi v Zbirna centra na Lokovici in v Dobji vasi, kjer lahko oddajo tudi kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, manjše količine gradbenega materiala, zelenega reza in nevarne odpadke iz gospodinjstev.
Zbiranje kosovnih odpadkov 1 x letno organiziramo tudi po sistemu »od vrat do vrat«.

Z odprtjem regijskega centra Kocerod je obdelava zbranih odpadkov zagotovljena na lokaciji v Mislinjski Dobravi (sortiranje, mehansko-biološka obdelava, kompostiranje), odlaganje ostanka po obdelavi pa na odlagališču Zmes v občini Prevalje.

Ravnanje z odpadki predpisujejo zakonski predpisi in občinski oz. regijski odlok, ki zavezujejo povzročitelje komunalnih odpadkov k obvezni uporabi storitev javne službe.
Vsi predpisi s tega področja temeljijo na načelu »povzročitelj odpadka plača«.
Način izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem določen z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list št. 85/2011).

Javno komunalno podjetje Log je tudi upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov Lokovica, kjer odpadkov od leta 2013 ne odlagamo več. Odlagališče je v fazi zapiranja in pridobitve dovoljenja za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju.

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 87 05 740
  • info@jkp-log.si

BONITETA ODLIČNOSTI

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam