javljanje vodomera

Način obračunavanja komunalnih storitev

JKP Log d.o.o. izvaja v okviru obveznih gospodarskih javnih služb naslednje storitve:

 • storitve oskrbe s pitno vodo,
 • storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode,
 • 24-urna dežurna služba
 • urejanje pokopališč

Storitve se uporabnikom obračunavajo mesečno na položnici po zadnjih veljavnih cenah, glede na vodovodni priključek,  dobavljeno količino pitne vode in odpadnih voda (v m3). 

Cene obveznih GJS varstva okolja so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (UL RS št. 87/2012) in potrjene s strani občin. Cene so ločene na omrežnino (oz. ceno javne infrastrukture) in ceno storitve.

Cene komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode vključujejo tudi vodna povračila in okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki jih določi vlada RS.

 • Vodna povračila so sestavni del cene vodarine in se uporabnikom zaračunavajo skladno z Uredbo o vodnih povračilih (UL RS št. 103/2002).
 • Okoljska dajatev je na položnicah kot ločena postavka in se uporabnikom zaračunava skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/2012).

Pri mesečnem obračunu fizičnih in pravnih oseb je pomembno pravočasno in pravilno javiti:

 1. Spremembe lastništva in bivališča,
 2. Spremembe v najemniških stanovanjih,
 3. Pri pravnih osebah in podjetij prijaviti/odjaviti dejavnost,
 4. Število prijavljenih/odjavljenih oseb v gospodinjstvih,
 5. Stanje vodomerov.

K spremembam je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo. Spremembe se izvajajo osebno, na sedežu podjetja, preko e-pošte ali redne pošte. Kontaktne številke so navedena na mesečnih položnicah in na spletni strani jkp-log.si.

Cene 24 urne dežurne službe so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) in so potrjene s strani občin.

Storitve zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov fakturiramo v tujem imenu in za tuj račun podjetja KOCEROD d.o.o.

KONTAKTNI PODATKI

 • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
 • +386 (0)2 87 05 741
 • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam