javljanje vodomera

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Javno komunalno podjetje Log d.o.o. izvaja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Prevalje.
Izvajanje javne gospodarske službe je razdeljeno na dva dela:

  • upravljanje s kanalizacijskimi vodi in objekti na kanalizaciji
  • upravljanje s čistilnimi napravami

Kanalizacijsko omrežje je sestavljeno iz primarnega in sekundarnega omrežja, ki je zgrajeno v mešanem sistemu (fekalne in padavinske vode skupaj) ali pa v ločenem. Omrežje se običajno zaključuje s čistilno napravo.

V Občini Prevalje je projekt centralne čistilne naprave v pripravi, koordinacijo projekta opravlja JKP Log d.o.o.. V naselju  Leše v Občini Prevalje upravljamo s kanalizacijskim omrežjem naselja Leše – nove bajte, ki je priključeno na čistilno napravo Leše, katere kapaciteta je 75 PE. MKČN Leše je tipska biološka čistilna naprava, ki obsega mehansko in biološko čiščenje.

Opravljamo vzdrževalna dela in čiščenja kanalizacijskih omrežij z izvajanjem ključnih nalog čiščenja kanalov, vizualne kontrole kanalov, deratizacije in popravila revizijskih jaškov.

Vzporedno z izvajanjem operativnih storitev delovanja kanalizacijskega sistema po navodilih države analiziramo in evidentiramo vse bistvene in zahtevane podatke, ki se letno v obliki poročil in programov posredujejo pristojnim institucijam.

Opravljamo praznjenje greznic in odvažamo greznične gošče v nadaljnjo obdelavo na čistilno napravo.
Intervencijsko opravljamo čiščenje cestnih propustov, zabitih kanalizacijskih cevi.
S kamero za kanalizacijske cevi, opravljamo pregled stanja kanalizacijskih cevi, večjih od fi100 in manjših od fi300.

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 87 05 741
  • info@jkp-log.si

BONITETA ODLIČNOSTI

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam