javljanje vodomera

Vodovod in kanalizacija

Storitev

Enota

Cena brez DDV (€)

(01.05.2024)

Cena z 9,5% DDV (€)

(01.05.2024)

OSKRBA S PITNO VODO      
1.     Omrežnina DN 13 €/priklj/mesec 4,7465 5,1974
  DN 20 €/priklj/mesec 4,7465 5,1974
  DN 25 €/priklj/mesec 14,2396 15,5924
  DN 32 €/priklj/mesec 14,2396 15,5924
  DN 40 €/priklj/mesec 47,4655 51,9747
  DN 50 €/priklj/mesec 71,1982 77,9620
  DN 80 €/priklj/mesec 237,3275 259,8736
  DN 100 €/priklj/mesec 474,6550 519,7472
  DN 150 €/priklj/mesec 949,3100 1.039,4945
  Subvencija fiksnega dela cene €/priklj/mesec 47,00% 47,00%
2.     Vodarina €/m3 0,5927 0,6490
ODVAJANJE ODPADNE VODE      
1.     Omrežnina DN 13 €/priklj/mesec 6,7751 7,4187
  DN 20 €/priklj/mesec 6,7751 7,4187
  DN 25 €/priklj/mesec 20,3252 22,2561
  DN 32 €/priklj/mesec 20,3252 22,2561
  DN 40 €/priklj/mesec 67,7505 74,1868
  DN 50 €/priklj/mesec 101,6258 111,2803
  DN 80 €/priklj/mesec 338,7526 370,9341
  DN 100 €/priklj/mesec 677,5052 741,8682
  DN 150 €/priklj/mesec 1.355,0104 1483,7364
  Subvencija fiksnega dela cene €/priklj/mesec 55,00% 55,00%
2.     Cena storitve €/m3 0,3909 0,4280
ČIŠČENJE ODPADNE VODE        
1.     Omrežnina DN 13 €/priklj/mesec 7,6293 8,3541
  DN 20 €/priklj/mesec 7,6293 8,3541
  DN 25 €/priklj/mesec 22,8878 25,0621
  DN 32 €/priklj/mesec 22,8878 25,0621
  DN 40 €/priklj/mesec 76,2926 83,5404
  DN 50 €/priklj/mesec 114,4390 125,3107
  DN 80 €/priklj/mesec 381,4632 417,7022
  DN 100 €/priklj/mesec 762,9264 835,4044
  DN 150 €/priklj/mesec 1.525,8529 1.670,8089
  Subvencija fiksnega dela cene €/priklj/mesec 57,00% 57,00%
2.     Cena storitve   €/m3 1,7525 1,9190
  Subvencija variabilnega dela cene €/priklj/mesec 0,1157 0,1267
GREZNICE        
1.     Omrežnina DN 20 €/priklj/mesec 2,0161 2,2076
  DN 25 €/priklj/mesec 6,0482 6,6228
  DN 50 €/priklj/mesec 30,2410 33,1139
  Subvencija fiksnega dela cene €/priklj/mesec 10,00% 10,00%
2.     Cena storitve   €/m3 0,4000 0,4380
3.     Cena storitve - nemerjena poraba   OS 1,5200 1,6644

 

GLAVNE ZNAČILNOST CEN VOKA

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št.87/2012, 109/2012, 76/2017,78/2019 in 44/2022-ZVO-2). Občinski svet občine Prevalje ji je potrdil na 11. redni seji dne 25.04.2024 (sklep 11/18) in veljajo od 01.05.2024 dalje. Glavne značilnosti oblikovanja cen po uredbi so naslednje:

  • cene so ločene na omrežnino (glede na zmogljivost vodovodnega priključka) in vodarino oz. ceno storitve,
  • cene znotraj občine glede na vrsto uporabnikov (gospodarstvo, gospodinjstvo, ustanove) niso diferencirane,
  • v ceno vodarine je vključen tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo,
  • v večstanovanjskih stavbah (blokih), ki imajo skupni vodomer, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20 (17. in 20. člen Uredbe).
  • Subvencije so predvidene za gospodinjske odjemalce.
  • Pri nemerjeni porabi vode se storitev čiščenja greznic računa po osebah in sicer se predvideva povprečna poraba 3,8 m³ vode/osebo/mesec.

Ravne na Koroškem, 01.05.2024

Priponke:
Download this file (SKM_C25821031611510.pdf)Cenik Okoljske dajatve RS [ ]58 kB

KONTAKTNI PODATKI

  • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
  • +386 (0)2 87 05 741
  • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam