javljanje vodomera

Oskrba z vodo

Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. izvaja v občini Prevalje obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Strokovno podporo nam v skladu s pogodbo nudi JKP Ravne d.o.o.. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine pitne vode za oskrbovano območje.

Glavne naloge v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so:

 • redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega vodovoda,
 • nadzor kakovosti pitne vode, odpravljanje okvar na omrežju,
 • periodično menjavanje vodomerov,
 • varovanje vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
 • zagotavljanje oskrbe z vodo v izrednih razmerah,
 • izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje,
 • priključitve novih uporabnikov v oskrbo s pitno vodo, svetovanje uporabnikom vodooskrbe v skladu s pravili stroke, tehničnimi pravilniki in drugimi predpisi,
 • vzdrževanje, rekonstrukcija obstoječe in gradnja nove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Kakovost vode

Letna poročila o kakovosti vode

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Na območju Občine Prevalje je upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Log d.o.o.. Strokovno podporo nam nudi JKP Ravne d.o.o.. Pitna voda se v občini za približno 2500 uporabnikov zagotavlja iz štirih sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Šentanel, VS Stražišče in VS Leše.

Letna poročila lahko najdete tukaj.

Pogostost vzorčenja pitne vode

Parametre kakovosti vode, načine vzorčenja in obveščanje o rezultatih vzorčenja ureja Uredba o pitni vodi (Ur. l. RS 61/23).

NOTRANJI NADZOR PITNE VODE PO SISTEMIH IN PREDVIDENA FREKVENCA VZORČENJA PO POSAMEZNIH SISTEMIH

1. VODOOSKRBNI SISTEM ŠUMC (OBČINA PREVALJE)

LETO 2024MKB število vzorcevKEM število vzorcevSKUPAJ
VS ŠUMC - PREVALJE  12  1  13
VS ŠUMC - LOKOVICA  8    8
VSE SKUPAJ      21

Predvidena mesta vzorčenja: OŠ, gostišče Rupar, gostišče Brančurnik, hiša Vodeb

2. VODOOSKRBNI SISTEM LEŠE – OBČINA PREVALJE

LETO 2024MKB število vzorcevKEM število vzorcevSKUPAJ
VS LEŠE  12  1  13

Predvidena mesta vzorčenja: OŠ, hiša Posedi Leše 30

3. VODOOSKRBNI SISTEM ŠENTANEL – OBČINA PREVALJE

LETO 2024MKB število vzorcevKEM število vzorcevSKUPAJ
VS ŠENTANEL  10  1  11

Predvidena mesta vzorčenja: OŠ, Šentanel 12

4. VODOOSKRBNI SISTEM STRAŽIŠČE – OBČINA PREVALJE

LETO 2024MKB število vzorcevKEM število vzorcevSKUPAJ
VS STRAŽIŠČE  4  1  5

Predvidena mesta vzorčenja: vodohran Stražišče, Stražišče 75

Analiza pitne vode

Načrt vzorčenja pitnih vod za leto 2024 je dostopen tukaj.

Zadnje analize pitne vode so na voljo tukaj.

Splošni nasveti in informacije za uporabnike

 

KONTAKTNI PODATKI

 • Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
 • +386 (0)2 87 05 741
 • info@jkp-log.si

BONITETA

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam